Hulpverleningsproces

CompassCare helpt je graag bij jouw klacht

CompassCare werkt vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid, intuïtie en gezond verstand. In korte tijd krijg je inzicht en helderheid in waar je problemen vandaan komen en wat we er aan kunnen doen. We zetten samen een route uit, formuleren doelen en evalueren die ook op een aantal momenten in het traject. We gaan je niet beter maken. Dat ga je zelf doen. En wij helpen jou op de weg.

Behandelmethoden

Er zijn verschillende vormen van therapie. Meestal gebruiken wij een combinatie van verschillende therapieën:

Soms zullen we meer praten over gevoelens, verbanden leggen tussen verschillende situaties en deze analyseren. Dit noemen we inzichtgevende therapie. Het helpt je om uit te vinden waarom je last hebt van dit probleem. Soms zullen we je tips geven of huiswerk of we doen een praktische oefening tijdens de sessie. We zijn bezig in het hier en nu. Dit noemen we gedragstherapie. Het helpt je met concrete handvatten te ontdekken hoe het ook anders kan. Soms kiezen mensen ervoor om de sessies te gebruiken als een uitlaatklep, ze willen vertellen hoe het met ze gaat aan een buitenstaander die er verder niet mee te maken heeft. De psychosociaal hulpverlener is dan iemand die je een spiegel voorhoudt. Dit noemen we coaching.

In overleg zullen tussentijds evaluatiegesprekken plaatsvinden. Enerzijds om te evalueren wat tot dan toe bereikt is, en anderzijds om vooruit te kijken: zitten we nog steeds op het juiste spoor en wat is nodig om verder te gaan. Het aantal consulten dat u nodig heeft, is uiteraard gebonden aan de soort hulpvraag en de tijd die we nodig hebben uw doelen te verwezenlijken. Het hulpverleningsproces wordt afgesloten met een eindevaluatie. Deze kan in overleg worden gevolgd door een follow-up gesprek na een periode van bijvoorbeeld drie maanden of een half jaar.

Intake en voortgangsrapportagedossier Het hulpverleningsproces wordt vastgelegd in een dossier. Het dossier bevat vertrouwelijke informatie over u en uw situatie. De psychosociaal hulpverlener heeft uiteraard geheimhouding hierover. Tijdens het eerste gesprek krijgt u een korte uitleg van de wet op de privacy en bespreken we uw wettelijke rechten als cliënt. In het dossier worden de volgende onderwerpen vastgelegd: een eventuele verwijsbrief van de arts/instelling; toestemmingsformulier voor het verstrekken en/of opvragen van informatie bij derden; rapportages van de intake(gesprekken) over hulpvraag, doel, aanpak en frequentie gesprekken; rapportages van de hulpverleningssessies.

Externe hulp Niet alle hulp bieden we zelf. Als na de intake blijkt dat wij geen mogelijkheden hebben om te behandelen, zal in overleg met u gekeken worden naar externe mogelijkheden. Wij beschikken over een groot netwerk van experts en dat maakt dat wij u kunnen doorverwijzen naar de voor u meest passende instantie. Zo wordt samengewerkt met de instellingen voor jeugdzorg, thuiszorg, GGZ, vrijgevestigde psychiater, en een vrijgevestigde speltherapeut.

Wil je een afspraak maken? Neem telefonisch contact op via 06 – 17 59 29 70 of vul het contactformulier in naar CompassCare. We leggen je graag uit wat we voor je kunnen betekenen.