Uw mening

Uw mening

CompassCare wil cliënten betrekken bij het beleid en de activiteiten van CompassCare. Door inspraak van cliënten kan de kwaliteit van de hulpverlening worden vergroot. Daarom hecht zij waarde aan wat u van onze hulp vindt en vragen wij naar uw mening. Evaluatieformulier

Bij het laatste gesprek ontvangt u van de psychosociaal hulpverlener een formulier met vragen. Deze vragen gaan over hoe u de ondersteuning van CompassCare heeft gevonden. Hoe meer mensen de vragen beantwoorden, des te beter weten we wat u van ons wilt en verwacht. U kunt dit anoniem doen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen we de kwaliteit van de hulp en alles daaromheen zo goed mogelijk maken.