Uw privacy

De psychosociaal hulpverlener van CompassCare heeft een geheimhoudingsplicht, net als bijvoorbeeld de huisarts. Dit betekent dat de informatie die u geeft, niet aan mensen wordt gegeven die niets te maken hebben met de hulp die u aan ons heeft gevraagd. Om u de juiste hulp te kunnen bieden, kan het soms nodig zijn dat de psychosociaal hulpverlener met iemand van een andere organisatie of bijvoorbeeld met uw huisarts overlegt. De psychosociaal hulpverlener bespreekt dat dan altijd eerst met u.

CompassCare houdt zich aan wetten die ons verplichten om als professionals actie te ondernemen wanneer wij op de hoogte zijn van diverse vormen van Huiselijk Geweld en andere mogelijke bedreigingen voor de ontwikkeling van kinderen.