Veelgestelde vragen

Met wat voor problemen kan ik terecht?

In mijn praktijk kunt u terecht met alle zaken die voor u problemen opleveren, zoals: verlies en rouw, echtscheiding, conflicten, angsten, familieproblemen, ziekte, problemen met kinderen, ouders, partner of vrienden, ontslag, etc.

Moet ik alleen of moet mijn partner mee?
Bij bijvoorbeeld relatieproblemen kunnen we overleggen of het raadzaam is om samen te komen.
Worden de consulten vergoed? 
CompassCare is geregistreerd lid van de NFG en RBCZ . De sessies bij CompassCare wordt vergoed als alternatieve zorg. Neem voor de aanvang van de sessie contact op met uw eigen ziektekostenverzekeraar om na te gaan in hoeverre uw zorg vergoed wordt.
Hoe lang duurt de hulpverlening?
Dat kan variëren van 1 sessie tot een aantal sessies. Soms is er behoefte aan een jaarlijkse ‘follow up’.
Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen en van de manier waarop de cliënt met de problemen kan (leren) omgaan.
Wie weet dat ik bij u om hulp kom vragen?
Als psychosociaal hulpverlener heb ik geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat uw problemen niet met anderen worden besproken. Wanneer u zelf aangeeft dat u het fijn vindt dat er derden betrokken worden bij de therapie (bijvoorbeeld uw huisarts) is dit natuurlijk geen probleem.
Hoe weet ik dat u deskundig bent?
Mijn HBO opleiding en herregistratie eisen op de gebieden werkervaring, deskundigheidsbevordering en reflectie staat garant voor de kwaliteit van mijn hulpverlening.