Werkwijze

Werkwijze

Bij CompassCare wordt gewerkt vanuit de psychosociale hulpverlening 

De psychosociale hulpverlening is een therapievorm die mensen begeleidt om richting te geven en keuzes te maken in hun persoonlijke leven, thuis en op het werk. Problemen en spanningen in in of meer van deze levensgebieden gaan vaak samen met gevoelens, zoals twijfel, angst, woede en verdriet, en met gedachten die zich vaak ‘eindeloos’ herhalen zonder uitkomst te bieden. 

Op lichamelijk gebied zijn er veelal spanningsklachten. De psychosociale hulpverlening is erop gericht om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van inzicht en vaardigheden, die nodig zijn om de problemen op te lossen.
Verwijzing

Iedereen kan bij CompassCare terecht. Dus ook zonder verwijzing van een arts of instelling. Bent u echter wel verwezen door een huisarts, schoolarts, bedrijfsarts, psychiater of instelling, dan zijn de contacten met de verwijzer(s) essentieel voor de start van een behandeling. Daartoe is er zo nodig overleg met de verwijzer(s).

Wat maakt CompassCare onderscheidend?

  • Lage tarieven: Voordeliger dan de gemiddelde praktijk
  • Kleinschalig: Persoonlijke aandacht, geen massazorg
  • Privacy: Geen digitale dossiers
  • Geen wachtlijsten: U wordt direct geholpen

 Klik hier op direct contact op te nemen!